Công ty TNHH Framas Việt Nam (1)

Sản phẩm 501-1000
Others, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:45:44
Tránh xa cái công ty này ra ngay và luôn, con người thì như 1 cái rạp xiếc, phần mềm mọi thứ thì như sịt