Công Ty TNHH Đầu Tư Bách Hợp (1)

Sản phẩm 1-50
167 Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:52:02
Công ty gia đình, nhân viên tầm 10 người đổ lại. Bạn nào muốn làm ở môi trường lớn thì cân nhắc.