Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính (FSSC) (1)

Sản phẩm 151-300
315 7&8 Floor, 315 Truong Chinh Str Thanh Xuan Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:36:11
Chưa vào làm nhưng thấy phỏng vấn rất dễ chịu, tận tình, nhiều chị xinh, mỗi tội lương thấp quá, lương mà cao tí thêm khoảng 3tr nữa là tôi nhận vào làm đấy. Hi vọng sau này có cơ hội.