Công ty Cổ phần Fimplus (1)

Sản phẩm 51-150
63 Vo Van tan District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:13:35
Hai anh IT phỏng vấn không chuyên nghiệp nhưng bù lại anh Đạt HR gọi mình tới phỏng vấn thì dễ thương hơn. Nói chung với yêu cầu cao mà lương thì trả thấp nên đăng tuyển cũng lâu rồi mà chưa được