Cổ Phần Công Nghệ Alphaway (1)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 09:56:14
Dev nào 1 năm exp pv công ty này chưa, họ hỏi khó không? Lương lậu thế nào vậy ? Nay đi pv run quá ^^