CMC System Integration (1)

Sản phẩm 151-300
Duy Tân Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:49
Hồi lúc ở chung phòng với thằng làm ở CMC SI mới ra trường lương 6 củ, làm một năm nó nghỉ xin qua công ty Nhật lên 12 củ. Nên mấy ku mới ra trường xin công ty nước ngoài trước, kẹt lắm mới vào công ty Việt.