Christina's (1)

Sản phẩm 301-500
212 Nguyen Trai District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:47:51
Nợ lương nhân viên toàn cty 3-4 tháng từ giữa năm ngoái đến bây giờ vẫn chưa trả