Central Group Vietnam (1)

Sản phẩm 301-500
163 Phan Dang Luu Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:15
Hẹn phỏng vấn 2 vòng đã đời hẹn 2-3 ngày có kết quả chị báo, cuối cùng chờ mãi ko thấy tăm hơi đâu, thiết nghĩ nếu thực sự chuyên nghiệp thì đậu hay rớt cũng phải báo ngta 1 tiếng chứ