Carousell (1)

Sản phẩm 1-50
District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:35:03
Công ty của Sing. Lương cao , làm đủ các loại dịch vụ buôn bán. Anh em nào senior cứ mạnh dạn apply. Lương khá ngon và môi trường làm việc khá chuyên nghiệp.