Capgemini Vietnam (1)

Dịch vụ 301-500
106 Nguyen Van Troi Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-11 23:47:17
Capgemini nước ngoài bự, nhưng ở Việt Nam bèo. Inter vào làm java, được training guidewire, rồi cuồi cùng làm salesforce, OT sấp mặt. Cảm giác như bị lừa. Guidewire, salesforce ở ngoài chẳng công ty nào dùng đến,cho dù giỏi thì mốt xin chổ khác chẳng ai nhận. Dụ bạn mới ra trường như benefit tốt, đi nước ngoài là dối trá các bạn đừng tin.