Cánh Cam (1)

Sản phẩm 1-50
156 Nguyen Van Thu District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:29:42
Năm ngoái làm ở đây, lương bèo nhèo thôi rồi. Lương mình lúc ấy khoảng $500, đóng BH theo lương cơ bản. Hiện tại lương mình đã là $1200, và dc đóng full BH.Bạn nào lỡ làm ở đây thì ráng tự học anh văn cho giỏi để nhảy khỏi cái ổ này và thành công giống mình nhé. Làm ở đây người nào cũng nói dối và xạo l ko ngượng mặt đâu