CAIA (1)

Sản phẩm 1-50
Dong Da Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:51:17
Vào cty mình không bao giờ lo sếp chửi, sếp mắng. Dù khiển trách cũng rất nhẹ nhàng, êm ái.