bTaskee (1)

Sản phẩm 1-50
12 Phạm Văn Nghị District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:50:34
Quy trình làm việc không có. KPI công việc không rõ ràng. Lương thưởng cũng không nốt. Chính sách quá mập mờ. Khuyên anh em đừng dính vào.