BPC Banking Technologies (1)

Sản phẩm 501-1000
35 Ton Duc Thang District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:04:17
Làm việc thì cực, vô cùng cực. Phúc lợi ko có gì ngoài lương. Nếu anh em nào cần thời gian cho gia đình con cái, phát triển nghề tay trái thì ko phù hợp.