Bo Cong Anh Studio (1)

Dịch vụ 1-50
91 Nguyen Huu Canh Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:30:03
Con founder xưng là art director nhưng KHÔNG có năng lực, xưng là giám đốc mà KHÔNG có tư cách, làm việc cảm tính, ép buộc người khác, OT thì KHÔNG lương.