Blueseed (1)

Dịch vụ 51-150
28 Phung Khac Khoan District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:02:01
Công ty này văn phòng thì đẹp, nhưng sếp, nhân viên thì có văn hoá sân si người khác. Đặc biệt, HR dm thái độ chán bỏ mẹ. Cũng đi làm công ăn lương như nhau, được cái làm chức vụ gì bên HR làm việc thấy ghétCông việc thì làm ngập đầu mà lương thì không tăng, có khi cuối năm HK thưởng hoặc thưởng ít, cắt giảm nhân sự