BLOOMER (1)

Sản phẩm 1-50
REE Tower, 9 Doan Van Bo Str., W.12, Dist. 4, HCMC District 4 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-10 18:33:09
Nhà nhà đá banh, chưa kể còn thể loại mình làm luôn đúng, có chuyện là rống lên rồi âm thầm chỉnh sửa rồi vờ như tự nhiên hết lỗi. Market có mấy cái account thì không check, hồi đầu còn kiếm đâu ra má ất ơ nào đó từ graphic design qua làm CMO, chi biế chạy ad mà ad bị suspend thì đổ cho product bị lỗi