bePOS (1)

Sản phẩm 1-50
Cau Giay, Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:35
Về cơ bản là oki.Sếp dễ mến, tâm lý (không mắng chửi :D)Đồng nghiệp thân thiện, dễ mến (trừ 1 số thành phần bẩn tính).