BELL Technology JSC (1)

Sản phẩm 1-50
District 11, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:26:04
cho bài test IQ vô dụng tốn time quá nhiều, đợi pv vấn 30m vào trong gặp thẳng trẻ trâu thái độ bố láo. Lương bổng thì ghi vào giấy =))) chắc thấy mình expec cao nên vào pv cho có --- Anh em né ngay đừng pv cty này nữa mà tốn time---