BAN VIEN Co., LTD (1)

Dịch vụ 151-300
Floor 2, Block B, Copac Square, 12 Ton Dan St District 4 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:30:25
Cty hẹn 10h sáng mình đến phỏng vấn rồi vô phòng họp chờ tận 40 phút, tech lead thì ko kịp sắp xếp thời gian nói chuyện vs mình đành cho 1 ông khác vào, đọc CV mình vội vàng rồi mới bắt đầu hỏi. Gần 1 tuần sau mới gửi offer lương thấp hơn cả chỗ cũ