Bạch Long Mobile (1)

Sản phẩm 151-300
District 5, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:30:25
Rõ ràng là 1 cty gia đình. Nhập nhằng quá trình thử việc lâu. Đến khi hết thời gian thử việc ko lương thì cho nghỉ. Giao task liên tục, deadline ko kịp thở. Hệ thống tổ chức củ chuối. Phong cách trưởng bộ phận ở phòng marketing quá tệ, ăn nói văn tục như dân chợ búa đi ra, ko có kiến thức và chuyên môn nhiều.