B2BE GSS Vietnam (1)

Sản phẩm 1-50
151 Vo Thi Sau District 3 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:44:48
Đi phỏng vấn xong không nhận được phản hồi. Hỏi HR thì HR báo sẽ hỏi lại bên phía IT để cập nhật xong im luôn, không thấy có feedback pass hay fail.Thiếu chuyên nghiệp, coi thường ứng viên!