Auchan Retail Viet Nam (1)

Dịch vụ 51-150
Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:59:51
ức chế nhất là cái máy chấm công như cục shit. IT xuống sửa như không đi sớm đi trễ gì cũng khổ với nó. Nhân viên thì chia phe phái để lên lm leader nịnh hot là giỏi. không làm gì sai cũng bị lôi ra chửi. Đám văn phòng ở trên chỉ biết ra lệnh xuống dưới mua đồ quăng đô tùm lum không biết tự dọn lại sai là giỏi. lương đã bèo còn trừ phí lặt vặt nhiều. nhân viên là phải nương tựa nhau mà sống không thì ra biên giới.