Athena Studio (10)

Sản phẩm 1-50
Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn danh  (Dev)  

Công ty dùng A làm biểu tượng, giống mũi tên, còn nếu là chữ viết tắt thì sẽ giống Asshole.Trong công ty có 3 assholes, là 3 con mèo, suốt ngày giỏi phá phách với đi xin ăn thôi. HR team tên là People Team, không biết có phải vì khác tên nên chất cũng khác theo không, nhưng mà nice, respectable, chưa thấy drama và thương mình như đồng nghiệp vậy (HR 1 số nơi thương anh em như con, dù họ có phải là má của anh em hay không).Nói chung là hiện tại cũng khá ổn.