Athena Studio (10)

Sản phẩm 1-50
Phu Nhuan Ho Chi Minh

Ẩn Danh (Dev)    

2021-02-10 19:49:09
mes988718uttjr 891GNgP gMRO eWTMy2f

Ẩn Danh (Dev)    

2021-02-10 19:49:07
mes988718uttjr 891GNgP gMRO eWTMy2f

Ẩn Danh (Dev)    

2021-02-10 19:49:04
mes988718uttjr 891GNgP gMRO eWTMy2f

Ẩn Danh (Dev)    

2021-02-10 19:49:02
mes988718uttjr 891GNgP gMRO eWTMy2f

Ẩn Danh (Dev)    

2021-01-26 20:01:04
Hi, this is Jeniffer. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y4rkvqm2

Ẩn Danh (Dev)    

2020-12-31 05:40:47
mss68247uttjr YOKK23B b9zf HjZ0wSS

Ẩn Danh (Dev)    

2020-12-30 07:41:30
mns68247ngkyt CggMTry 3Gfv MKcZQLj

Ẩn Danh (Dev)    

2020-11-28 03:27:25
М ы д а р и м В а м б и л е т Г О С Л О Т О . У с п е х о в в р о з ы г р ы ш е ! З а б р а т ь в ы и г р ы ш н ы й б и л е т : www.tinyurl.com/bonjunny TUJE3960462SVWVE

Ẩn danh (Dev)    

2020-09-16 08:39:38
đồng nghiệp nhiều người giỏi để học hỏi, thân thiện vui vẻ, cty quan tâm nhiều đến sức khoẻ của mọi người
tự bạn dua ngày deadline nên deadline sẽ là trách nhiệm của bạn

chưa thấy ra "điều bạn không thích" ở athena là gì, nhưng phải viết dài như vầy vì phải đủ 50 kí tự

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:58:13
Công ty dùng A làm biểu tượng, giống mũi tên, còn nếu là chữ viết tắt thì sẽ giống Asshole.Trong công ty có 3 assholes, là 3 con mèo, suốt ngày giỏi phá phách với đi xin ăn thôi. HR team tên là People Team, không biết có phải vì khác tên nên chất cũng khác theo không, nhưng mà nice, respectable, chưa thấy drama và thương mình như đồng nghiệp vậy (HR 1 số nơi thương anh em như con, dù họ có phải là má của anh em hay không).Nói chung là hiện tại cũng khá ổn.