AT-COM (1)

Sản phẩm 51-150
03 Pho Quang Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 22:05:06
Công ty lom dom, không minh bạch về nhiều thứ. Sếp thì tào lao, hãm L**, tính như đàn bà. Quy trình cồng kềnh, cứng nhắc, cài nhân viên mắc lỗi để phạt :))