ASWHITE VIETNAM (1)

Dịch vụ 151-300
Green Power Tower Level 20, 35 Ton Duc Thang District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:57:16
Benefits rất tốt. Lương trả sớm 10 ngày trở lên. Annual leave tận 20 ngày, sick leave thì 10 ngày nên thoải mái. Bảo hiểm PVI thêm cho 1 thành viên gđ. Giờ làm việc linh động, và còn nhiều cái khác nữa. Ai muốn vào thì gửi cv cho tui =))