Asia Plus Inc. (4)

Sản phẩm 1-50
Songdo Tower District 3 Ho Chi Minh

Nhân viên cũ (Dev)    

2021-03-03 18:24:27
Đã từng làm ở đây. Công nhận là đúng. Công ty chán. Sếp thì ko hoà đồng kiểu ko có trình độ hay gì. Tiếng Anh nói rõ chán. Đồng nghiệp dc cái có 1 số ng rất tốt. Mỗi tội sếp bét nhè nên nghỉ. Vậy đó chịu ko chịu thì thôi

Nhân viên cũ (Dev)    

2021-03-03 18:24:26
Đã từng làm ở đây. Công nhận là đúng. Công ty chán. Sếp thì ko hoà đồng kiểu ko có trình độ hay gì. Tiếng Anh nói rõ chán. Đồng nghiệp dc cái có 1 số ng rất tốt. Mỗi tội sếp bét nhè nên nghỉ. Vậy đó chịu ko chịu thì thôi

Phải Biết (Dev)    

2021-03-03 18:22:29
Công ty không chuyên nghiệp. Nói chuyện với ứng viên kiểu rất khinh thường. Chỉ lo chăm chăm nhìn vào máy tính và hỏi những câu ko liên quan. K nên dính vào công ty này dù chỉ 1s

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:01:45
Neu Phong van test thi nen de nguoi co nghiep vu ve testing phong van, khong nen de mot nguoi lam ben dev phong van

Ứng viên đã   2021-03-03 14:15:00

Phỏng vấn không chuyên nghiệp. Người phỏng vấn ko có nhiều kỹ năng. Đặt câu hỏi lung tung theo cảm tính. Nhìn vào máy tính ko nhìn ứng viên. Không có tâm. Không có tầm. Lương để trên web tuyển dụng thì cao nhưng thực tế đưa tất thấp và kiểu khinh thường người Việt Nam ( ceo người Nhật). Lời khuyên: ko nên nộp đơn cty này. Lãng phí thời gian.