ASCEND (1)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-14 00:27:55
Phỏng vấn thì hỏi nhiều vấn đề cao siêu, nhưng làm thì chưa đến mức cần những kiến thức như vậy. Dự án đều, phân việc theo tháng nên không sợ hết việc.Lương tăng chậm, thưởng ít, máy móc cấp cho macbook air cấu hình hơi cùi.Đội HR thì khá khó gần nhưng mà vai trò có vẻ lớn trong công ty.Công ty thì gọi nhau bằng biệt danh (tên tiếng Anh) với lý do để cho bên Thái dễ gọi có khi còn không biết tên thật của nhau.Dev manager thì tùy ông có ông viết datamigration còn dẫn đến duplicate user (có vẻ làm lâu lên lão làng)