Amaris (2)

Sản phẩm 1000+
285 Cach Mang Thang Tam District 10 Ho Chi Minh

True never lie (Dev)    

2021-03-17 09:53:24
Interviewer kiểu gì mà hỏi ứng viên đủ câu hỏi ko liên quan. Cty cũ của bạn nằm ở địa chỉ nào, team bao nhiêu người, lương bạn bao nhiêu, bảo hiểm cty bạn có đóng full ko. Mong các anh em coi chừng khi Amaris gọi điện mời bạn phỏng vấn. Họ sẽ thăm dò công ty bạn xem có dự án gì chứ họ thực sự
không care về bạn đâu

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 00:00:34
Phỏng vấn không chuyên nghiệp. Không nên làm cty này.