Allied Tech Base (1)

Sản phẩm 1-50
Tầng 9 toà nhà AC, số 3, ngõ 78 Duy Tân Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:49:34
Hôm mình phỏng vấn ở đây mấy bố PV tiếng Nhật vớ va vớ vẩn cũng bắt bẻ. Hỏi toàn cái tào lao dưới ao. Nói chung chán