Alipay (Alibaba Group) (1)

Sản phẩm 1-50
25 Nguyen Thi Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:29:00
Ae cho xin rì viu phỏng vấn QA với: auto hay manual, code củng hay thuật toán, framework gì ko, lương lậu có tới 3k như đăng tuyển ko?