Ajinomoto (1)

Sản phẩm 301-500
District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:54:03
Strong point: lương và phúc lợi ổn mặc dù càng lúc càng cắt giảm nhiều, sòng phẳng, đồng nghiệp thân thiện Weak point: 1 số phòng ban do người việt quản lý nên phức tạp hậu trường, không lắng nghe ý kiến của nhân viên, đã phát triển lâu nên chậm cải tiếnChỉ thích hợp với người có gia đình, cần sự ổn định