AEON (1)

Sản phẩm 301-500
30 Bờ Bao Tân Thắng Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-05-22 21:03:13
Cho mình hỏi khối văn phòng ở đây ghi range lương toàn 7 triệu trở lên thì cái này range ảo à? Thực tế mới vô thì deal khoảng bao nhiêu vậy mọi người. Còn các kiểu phúc lợi nghe cmt dưới nói chán là sao? Không đóng bảo hiểm hay phúc lợi có mà bị cắt xén.