Advance Vision Technology (1)

Dịch vụ 51-150
Perfetto Building Tan Binh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:36:09
Đồng nghiệp tâm huyết, hỗ trợ, tâm huyếtfull BHXH, có OT nếu hợp lý, có KPI, lương t13 thì tùy kết quả kinh doanhSếp kỹ tính