ACS Trading Vietnam (2)

Dịch vụ 1-50
246 Cong Quynh District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-15 23:30:37
Tôi làm ở đây cũng 5 năm, lên chức khó muốn chết. Muốn lên chức là phải có ý kiến đóng góp giảm chi phí tăng doanh thu. Nên lên chức thấy vui lắm. Nhưng giờ cứ 6 tháng lên một lần, haha. Quản lý sale mà không đi thị trường, chỉ ngồi một chỗ làm báo cáo, quản lý thẩm định thì ngồi đó rồi từ chối hồ sơ mà kiến thức tài chính thì có, không cải tiến vì sợ trách nhiệm.