3S Intersoft (1)

Dịch vụ 1-50
8 Ton That Thuyet Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-12 15:10:15
Cty 3s Đà Nẵng vừa giải thể, anh em mất việc trong một đêm, trong khi Hà Nội vẫn thấy tuyển đều, mọi người cân nhắc ko lại ăn quả bánh vẽ to đùng