2Click Solutions (1)

Sản phẩm 1-50
Quang Trung Software City District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev)    

2020-03-16 00:11:06
Nghe đồn công ty trả lương cao chế độ nhân viên khỏi bàn môi trường làm việc 9x năng nổ. HR cũng xinh xắn có điều cty toàn nam rất ít nữ. Vào đây thì chắc lương cao nhưng đường tình duyên chắc lận đận